Vibratie
In literatuur van de metafysica en esoterie wordt vaak gesproken over vibratie. Vibratie is niets anders dan trilling op een bepaalde frequentie. Zoals muziek bestaat uit combinaties van verschillende vibraties, zo vibreren wij mensen afhankelijk van onze gemoedstoestand en bewustzijn ook op verschillende frequenties. De vibratie van een zekere gevoelsuiting of expressie neemt toe of verfijnt naarmate deze zuiverder, harmonieuzer en schoner is. Zo is de vibratie van de gevoelsuiting die bij "vrede" hoort fijner dan die van "weerstand", en die van "liefde" fijner dan die van "verplichting", verder is de vibratie die heerst in de vrije natuur verfijnder dan die heerst in de stad. Door een verfijnde vibratie kunnen dualiteiten worden overbrugd of geharmoniseerd (één worden). Daalt (vergrooft) de vibratie dan vervallen wij in de dualiteit en gaan we oordelen: situaties en mensen als "goed" of "slecht" bestempelen. De daling of vergroving van onze tijdelijke vibratie is een gevolg van onze angsten, hoe groter de angst des te sterker onze vibratie daalt en wij in de dualiteit vervallen, dus mensen en situaties gaan beoordelen als "goed" of "slecht".